Auklėjimas

Daug „galima“ ar daug „ne“

Yra vaikų, kuriems viskas galima – ne sykį stebėjau, kaip toks tėvelių numylėtinis įsiveržia į kavinės žaidimų aikštelę, ima spardyti ten esančius žaislus, stumdo kitus vaikus, garsiai šūkauja, o gimdytojai nė galvos nepasuka –...

Atakuojam „ožiukus“!

Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro psichologė Vita Čioraitienė. „Na, prašau, nupirk man ką nors. Nupirk! Mama-a-a-a, nupi-i-irk! Nupirk, arba neisiu į mokyklą” – turbūt ne sykį girdėta pyplio rauda parduotuvėje. Arba ryte: „nesivilksiu šiandien...